Witamy na stronie Parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein w Lublińcu

Ogłoszenia Parafialne

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 21.07.2024 – 28.07.2024Wprowadzenie do liturgii:  Pan Jezus zawsze wychodzi naprzeciw ludzkim potrzebom. Lituje się nad tymi, którzy są „jak owce bez pasterza” i naucza – jak słyszymy w liturgii słowa – „o wielu sprawach”. Każda sprawa naszego życia jest dla Niego ważna i On chce, żebyśmy z każdą z nich do Niego się zwracali. Zróbmy to podczas Eucharystii. Jezus, który ofiaruje Siebie Ojcu, przedstawia Mu także to, z czym przyszliśmy. I dokonuje się cud przemiany.


Dzisiejsza kolekta jest miesięczną ofiarą specjalną przeznaczoną na parafialne cele inwestycyjne i energetyczne.

    1. We wtorek po Mszy św. Nowenna do MBNP.

    2. W tym tygodniu kancelaria parafialna we wtorek po nabożeństwie do Matki Bożej,

 a w środę po Mszy św.

    3. W od 6 do 13 października w naszej parafii przeżywać będziemy misje parafialne. Prowadzić je będzie o. Stanisław Miernik, karmelita. To dzieło Boże polecam modlitwie wszystkich parafian.

    4. W przyszłą niedzielę po wszystkich Mszach św. odbędzie się poświęcenie samochodów i innych pojazdów mechanicznych oraz błogosławieństwo kierowców. Zachęcam do ofiarowania, przy poświęceniu pojazdów, na zakup środków transportu dla misjonarzy, 1 grosza za każdy bezpiecznie przejechany kilometr.

    5. Gdyby ktoś z parafian lub gości uczestniczących w liturgii w naszym sanktuarium odwiedził w czasie wakacji jakieś sanktuarium, święte miejsce, jakąś kapliczkę lub krzyż znajdujący się gdzieś w rzadko uczęszczanym miejscu i chciał się podzielić z czytelnikami „ Prawdy i Krzyż” tym doświadczeniem, napisać do naszej gazetki parafialnej jakiś artykuł, to proszę o kontakt z ks. proboszczem.

    6. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m. in. o tym, jak „Gazeta Wyborcza” od wielu lat walczy z religią w szkole oraz o jedynym w Polsce Bractwie św. Marii Magdaleny działającym po Krakowem, o siedemdziesięcioletniej Oazie, a w wakacyjnym cyklu o sanktuarium maryjny w Montserat w Hiszpanii. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: kolejnego numeru „Historii Kościoła”oraz parafialnego miesięcznika „Prawda i Krzyż.

Moje owce słuchają mego głosu, 

Ja znam je, a one idą za Mną.ks. Rafał Grunert

FESTIWAL ŻYCIA 2024 PROGRAM


8 lipca

poniedziałek


    • 9:00 Rozpoczęcie rejestracji

    • 17:00 Msza Święta (bp Grzegorz Suchodolski, przewodniczący rady KEP ds. duszpasterstwa młodzieży)

    • 20:00 Impreza integracyjna (DJ Tomek Cichy)

9 lipca

wtorek


    • 7:30 modlitwy poranne

    • 8:00 śniadanie

    • 9:00 konferencja: Agata Rujner i s. Ludmiła Świerczyna

    • 11:30 grupy dzielenia

    • 13:00 obiad

    • 14:00 warsztaty i czas wolny

    • 17:00 Msza Święta (bp Adam Bab, delegat KEP ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży)

    • 18:45 kolacja

    • 20:00 koncert: NiemaGOtu

10 lipca

środa


    • 7:30 modlitwy poranne

    • 8:00 śniadanie

    • 9:00 konferencja: Tomasz Nowak OP

    • 11:30 grupy dzielenia

    • 13:00 obiad

    • 14:00 warsztaty i czas wolny

    • 17:00 Msza Święta (bp Robert Chrząszcz, Archidiecezja Krakowska)

    • 18:45 kolacja

    • 20:00 koncert: Siewcy Lednicy
11 lipca

czwartek


    • 7:30 modlitwy poranne

    • 8:00 śniadanie

    • 9:00 konferencja: ks. Tomasz Trzaska

    • 11:30 grupy dzielenia

    • 13:00 obiad

    • 14:00 warsztaty i czas wolny

    • 16:00 Bieg Festiwalowicza

    • 18:45 kolacja

    • 20:00 Msza Święta (bp Andrzej Czaja, Diecezja Opolska)

12 lipca

piątek


    • 7:30 modlitwy poranne

    • 8:00 śniadanie

    • 9:00 konferencja: br. Kryspin Maćczak i s. M. Kamiliana Szymura

    • 11:30 grupy dzielenia

    • 13:00 obiad

    • 14:00 warsztaty i czas wolny

    • 17:00 Msza Święta (bp Piotr Przyborek, Archidiecezja Gdańska)

    • 18:45 kolacja

    • 20:00 wieczór uwielbienia: 3 Dni 3 Noce i Marcin Zieliński

13 lipca

sobota


    • 7:30 modlitwy poranne

    • 8:00 śniadanie

    • 9:00 konferencja: Edyta i Łukasz Golcowie

    • 11:30 grupy dzielenia (tego dnia grupy ustalają godzinę spotkania indywidualnie)

    • 12:00 Msza Święta (abp Adrian Galbas, Archidiecezja Katowicka)

    • 13:30 obiad

    • 18:00 koncert: Mesajah

    • 21:00 koncert: C-Bool

    • 22:30 afterparty

14 lipca

niedziela


    • 8:00 modlitwy poranne

    • 8:30 śniadanie

    • 10:00 świadectwa

    • 11:00 Msza Święta

    • 13:00 obiad

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia.


Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii. 

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […] 

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47). 

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.


Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski 

Jasna Góra, 2 maja 2024


Za zgodność:

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

DPP.pdf

Apel przewodniczącego KEP w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę


Modlitwy pomagające wiernym w przyjęciu duchowej komunii św.

Modlitwy, które odmawia Papież Franciszek podczas transmisji Mszy Świętej, pomagające wiernym w przyjęciu Komunii Duchowej:

I Modlitwa podczas Komunii Duchowej

O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Kocham cię ponad wszystko i pragnę Cię z głębi duszy. Ponieważ nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mojego serca. Skoro tylko przyjdziesz, przyjmę Cię i cały zjednoczę się z Tobą. Nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen.

II Modlitwa podczas Komunii Duchowej

Do Twych stóp, o mój Jezu, upadam i ofiaruję Ci żal mojego skruszonego serca, które się uniża w swojej nicości przed Twoją świętą obecnością. Uwielbiam Cię w Sakramencie Twej miłości, w niewysłowionej Eucharystii. Pragnę Cię przyjąć w tym ubogim mieszkaniu, które ofiaruje Ci moje serce. Oczekując na szczęście płynące z Komunii sakramentalnej, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym ja mógł przyjść do Ciebie. Niech Twa miłość rozpali całe moje istnienie za życia i po śmierci. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham cię. Niech tak się stanie. AmenMODLITWA O POKÓJ

(na motywach Listu do Efezjan)Panie Jezu Chryste,

Ty, który jesteś naszym pokojem,

Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,

Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,

Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!

Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!

Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska;

Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.

Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.

Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.

Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!


Modlimy się za wszystkich!

O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;

Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.

Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.

Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”;

Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.

Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź.

Amen.


KONTO PARAFII STEBLÓW


BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

53 2030 0045 1110 0000 0067 6890


„Prawda i Krzyż”

Właśnie ukazał się kolejny numer naszej gazetki parafialnej „Prawda i Krzyż”. Gorąco zapraszamy do lektury. Kliknij i zobacz więcej...

Najnowsze wydarzenia w naszej parafii

22.11.2021 Msza Katyńska

5 września modliliśmy się na mszy o 11:30 za wszystkich zamordowanych w Katyniu oraz innych miejscach kaźni na wschodzie. W tej modlitwie towarzyszył nam sztandar oraz delegacja rodzin katyńskich z Katowic.


kliknij i zobacz inne wydarzenia

14.08.2021 Odpust parafialny

Odpust parafialny


kliknij i zobacz inne wydarzenia

14.08.2021 Pielgrzymka do Matki Boskiej Lubeckiej

Pielgrzymka do Matki Boskiej Lubeckiej


kliknij i zobacz inne wydarzenia

14.08.2021 Bierzmowanie

Bierzmowanie w naszej parafii.


kliknij i zobacz inne wydarzenia

03.07.2021 Uroczystości Bożego Ciała

Uroczystości Bożego Ciała


kliknij i zobacz inne wydarzenia

09.05.2021 Rezurekcja

Rezurekcja


kliknij i zobacz inne wydarzenia