Witamy na stronie Parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein w Lublińcu

Ogłoszenia Parafialne

X NIEDZIELA ZWYKŁA 09.06.2024 – 16.06.2024Wprowadzenie do liturgii: W dzisiejszej liturgii Zbawiciel zapewni nas, że Jego najbliższą rodziną są ci, którzy pełnią wolę Bożą. Otwórzmy się w czasie tej Eucharystii na skierowane do nas słowo, przez które Bóg prowadzi nas bezpieczną drogą swoich świętych przykazań.


Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Diecezji i Seminarium Duchownego

    1. Dzisiaj o 15.00 nabożeństwo do NSPJ oraz modlitwa ku czci św. Teresy Benedykty od Krzyża.

    2. W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna we wtorek i środę po Mszach św.

    3. W czwartek przeżywać będziemy Dzień Fatimski. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 19.30.

    4. W piątek Msza św. szkolna. Proszę by dzieci, które zbierały naklejki ze Mszy św. niedzielnych i I piątkowych przyniosły je podpisane do kościoła. Po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.

    5. W sobotę o godz. 16.00 nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych.

    6. Także w sobotę diecezjalna pielgrzymka kobiet do Sanktuarium MB Pokornej w Rudach – Msza św. 

o godz. 11.00.

    7. W tym roku przeżywamy 25. rocznicę pobytu papieża Jana Pawła II w Gliwicach. Od 15 do 17 czerwca „Triduum dziękczynne” za papieską pielgrzymkę. W przyszłą niedzielę o godz. 18.30 zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem Arcybiskupa Salvatore Pennacchio. Po Mszy św. koncert chórów połączonych.

    8. Caritas diecezjalna przygotowała pamiątkową świecę Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego, która stanowi cegiełkę na działania charytatywne prowadzone w parafiach i przez Caritas naszej diecezji. Świece są do nabycia w cenie 17 złotych.

    9. Dzisiaj w„Gościu Niedzielnym” m. in. o kultach Serca Jezusa i Serca Maryi. Polecamy „Gość Ekstra” w cenie 14 zł oraz kolejny nr „Historii Kościoła”w którym można przeczytać m.in. o tym, czy św. Piotr naprawdę przebywał w Rzymie, oraz jak wyglądało życie religijne podczas powstania warszawskiego. Do nabycia jest także parafialny miesięcznik „Prawda i Krzyż”.

    10. W dniach od 8 do 14 lipca odbędzie się w Kokotku Festiwal Życia. Największe takie wydarzenie chrześcijańskie w Polsce. W programie modlitwa, całodobowa adoracja, warsztaty, koncerty, konferencje itd. Zainteresowani uczestnictwem proszeni są o kontakt z proboszczem. Więcej informacji na www.festiwalzycia.pl oraz na plakacie.

    11. Zbliża się czas wyższych temperatur, czasami zdażają się omdlenia w czasie liturgii tym spowodowane i dlatego bardzo proszę, by nie zastawiać samochodami dróg dojazdowych do kościoła, a zwłaszcza tej naprzeciw głównego wejścia. Zapewne ułatwi to dojazd służbom medycznym. Zwracam się także z prośbą o należyty ubiór w czasie liturgii. 


Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, 

a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, 

przyciągnę wszystkich do siebie.
ks. Rafał Grunert

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia.


Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii. 

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […] 

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47). 

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.


Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski 

Jasna Góra, 2 maja 2024


Za zgodność:

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

Pielgrzymka na Węgry

Budapeszt – Szentendre - Ostrzychom 24-26.05.2024


Link do programu pilgrzymki na Węgry znajduje się tutaj

DPP.pdf

Apel przewodniczącego KEP w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę


Modlitwy pomagające wiernym w przyjęciu duchowej komunii św.

Modlitwy, które odmawia Papież Franciszek podczas transmisji Mszy Świętej, pomagające wiernym w przyjęciu Komunii Duchowej:

I Modlitwa podczas Komunii Duchowej

O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Kocham cię ponad wszystko i pragnę Cię z głębi duszy. Ponieważ nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mojego serca. Skoro tylko przyjdziesz, przyjmę Cię i cały zjednoczę się z Tobą. Nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen.

II Modlitwa podczas Komunii Duchowej

Do Twych stóp, o mój Jezu, upadam i ofiaruję Ci żal mojego skruszonego serca, które się uniża w swojej nicości przed Twoją świętą obecnością. Uwielbiam Cię w Sakramencie Twej miłości, w niewysłowionej Eucharystii. Pragnę Cię przyjąć w tym ubogim mieszkaniu, które ofiaruje Ci moje serce. Oczekując na szczęście płynące z Komunii sakramentalnej, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym ja mógł przyjść do Ciebie. Niech Twa miłość rozpali całe moje istnienie za życia i po śmierci. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham cię. Niech tak się stanie. AmenMODLITWA O POKÓJ

(na motywach Listu do Efezjan)Panie Jezu Chryste,

Ty, który jesteś naszym pokojem,

Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,

Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,

Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!

Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!

Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska;

Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.

Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.

Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.

Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!


Modlimy się za wszystkich!

O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;

Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.

Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.

Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”;

Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.

Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź.

Amen.


KONTO PARAFII STEBLÓW


BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

53 2030 0045 1110 0000 0067 6890


„Prawda i Krzyż”

Właśnie ukazał się kolejny numer naszej gazetki parafialnej „Prawda i Krzyż”. Gorąco zapraszamy do lektury. Kliknij i zobacz więcej...

Najnowsze wydarzenia w naszej parafii

22.11.2021 Msza Katyńska

5 września modliliśmy się na mszy o 11:30 za wszystkich zamordowanych w Katyniu oraz innych miejscach kaźni na wschodzie. W tej modlitwie towarzyszył nam sztandar oraz delegacja rodzin katyńskich z Katowic.


kliknij i zobacz inne wydarzenia

14.08.2021 Odpust parafialny

Odpust parafialny


kliknij i zobacz inne wydarzenia

14.08.2021 Pielgrzymka do Matki Boskiej Lubeckiej

Pielgrzymka do Matki Boskiej Lubeckiej


kliknij i zobacz inne wydarzenia

14.08.2021 Bierzmowanie

Bierzmowanie w naszej parafii.


kliknij i zobacz inne wydarzenia

03.07.2021 Uroczystości Bożego Ciała

Uroczystości Bożego Ciała


kliknij i zobacz inne wydarzenia

09.05.2021 Rezurekcja

Rezurekcja


kliknij i zobacz inne wydarzenia