Witamy na stronie Parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein w Lublińcu

Ogłoszenia Parafialne

II Niedziela Wielkanocna Miłosierdzia Bożego 11.04 – 18.04.2021


Wprowadzenie do liturgii: Spoglądamy dzisiaj na Chrystusa który w swoim miłosierdziu przychodzi do nas w Eucharystii, tak jak spotykał się przed wiekami ze swoimi uczniami. I w nasze serca wlewa swój pokój i pyta nas o wiarę. Obyśmy potrafili powtórzyć za apostołem Tomaszem „Pan mój i Bóg mój”.


Dzisiejsza kolekta jest miesięczną ofiarą specjalną przeznaczoną na parafialne cele inwestycyjne i energetyczne.


1. Na parafialnym profilu facebooka transmitowane są Eucharystie sprawowane w niedziele i uroczystości o godz. 10.00 a także Msze św. szkolne w piątki o godz. 18.00. Transmitowane będzie także Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.

2. Przypominamy, że w czasie pobytu w kościele należy mieć zasłonięte usta i nos, oraz by osoby przyjmujące komunię św. do ust przystępowały do sakramentu ołtarz na samym końcu. W naszym kościele może przebywać maksymalnie 30 osób. Bardzo proszę o dostosowanie się do tych wytycznych. Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami Biskupa Gliwickiego na terenie naszej diecezji obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej.

3. Dzisiaj o godz. 16.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Po jego zakończeniu będzie możliwość przystąpienia do Komunii św.

4. W wtorek po Mszy św. Nowenna do MBNP a po niej Różaniec Fatimski.

5. W środę przypada święto Chrztu Polski.

6. W piątek Msza św. szkolna. W tym dniu urodziny świętuje emerytowany papież Benedykt XVI.

7. III Niedziela Wielkanocna przeżywana będzie w Kościele w Polsce jako Niedziela Biblijna. Rozpocznie ona XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny.

8. Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu specjalnego wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowana koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy opiekują się osobami zakażonymi. Warunkiem uzyskania takiego odpustu jest brak przywiązania do grzechu oraz duchowa łączność poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy św. odmawianiem różańca św., pobożną praktyką Drogi Krzyżowej lub innymi formami pobożności. A także wtedy, gdy wierni przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do NMP „ofiarując tę próbę w duchu wiary w Bogu i miłości wobec swoich sióstr i braci, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca św.) tak szybko jak to będzie możliwe”. Dla osób, które ze względu na niemożność uczestniczenia w liturgii, dokonują aktu Komunii duchowej Kościół przewidział odpust cząstkowy, za dołączenie do tego aktu modlitwy „Duszo Chrystusowa”.

9. W najnowszym numerze Gościa Niedzielnego polecamy artykuły związane z Uroczystością Miłosierdzia Bożego oraz wywiad z Peterem Seewaldem – biografem Benedykta XVI. W tym numerze znajduje się także ankieta, która została skierowana przez redakcję GN do wszystkich czytelników tego tygodnika. Polecamy także recenzję filmu „Wyrok Na Niewinnych”, który przedstawia kulisy legalizacji aborcji w Stanach Zjednoczonych w 1973 roku co doprowadziło do hekatomby niewinnych dzieci.

10. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła zbiórka do puszek na Caritas diecezji i parafii. Skarbonki z jałmużną wielkopostną można złożyć do koszyczka znajdującego się przy Bożym Grobie.

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo mnie ujrzałeś;

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.ks. Rafał Grunert


Pierwsza sobota kwietnia 2021 - to również Wielka Sobota.


Z racji, iż pierwsza sobota w kwietniu 2021 roku przypada w Wielką Sobotę, pojawia się wiele zapytań kierowanych do Sekretariatu Fatimskiego.

1. Niezależnie od świąt czy uroczystości, pierwsza sobota danego miesiąca jest zawsze dniem, o którym mówi Matka Boża, prosząc o nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu. Zatem, chociaż 3 kwietnia przypada Wielka Sobota, to również jest to pierwsza sobota miesiąca.

2. Nabożeństwo z tej przyczyny możemy odprawić:

A. indywidualnie, czyli prywatnie odmawiamy tego dnia Różaniec i odprawiamy 15-minutową medytację np. w ramach nawiedzenia świątyni i adoracji przy Grobie Pańskim oraz Komunię św. przyjmujemy w ramach wieczornej Liturgii Wigilii Paschalnej,

B. wspólnie, czyli w podobnym schemacie jak wyżej, tylko o ustalonej wcześniej godzinie spotykamy się na wspólnej modlitwie różańcowej i medytacji, a następnie w ramach Liturgii Wigilii Paschalnej przyjmujemy Komunię św.,

(!) oczywiście pamiętamy również by wcześniej przystąpić do sakramentu pokuty,

C. stosując formę nadzwyczajną. Istnieje również możliwość odprawienia nabożeństwa wynagradzającego w niedzielę. Otóż jeśli niemożliwe jest w pierwszą sobotę odprawienie nabożeństwa, wówczas wszystkie warunki możemy spełnić w niedzielę po pierwszej sobocie, za zgodą kapłana. Pamiętajmy, iż jest to również Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

Modlitwy przy Wielkanocnym stole oraz błogosławieństwo pokarmów.


Odezwa biskupa gliwickiego w związku ze zgonem śp. Księdza Biskupa Gerarda Kusza


Odezwa biskupa gliwickiego w związku ze zgonem śp. Księdza Biskupa Gerarda Kusza

„Odszedł Pasterz Dobry”


Drodzy Współbracia w kapłańskim posługiwaniu,

Drogie osoby życia konsekrowanego,

Drodzy Diecezjanie,

Ze smutkiem zwracam się do Was w tej trudnej chwili z wiadomością, że dzisiaj, w poniedziałek dnia 15 marca 2021 r., po długiej i ciężkiej chorobie, przestało bić serce Księdza Biskupa Gerarda Kusza, pierwszego w dziejach naszej Diecezji Gliwickiej biskupa pomocniczego. Zawsze taka wiadomość napełnia uczuciem smutnego zaskoczenia, a także niedosytu, że życie zakończyło się za wcześnie, że pozostała pustka wokół nas i trudno zaakceptować nam taki los. Rozumiemy to, bo w sercach mamy zapisane pragnienie pomyślności i trwania w niekończącej się żywej przyjaźni. Trzeba nam jednak uznać prymat Bożego zrządzenia, że wobec każdego z nas postanowione jest raz umrzeć, a potem sąd (por. Hbr 9,27). A ponieważ „Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,26), tak więc nie ma innej drogi, jak tylko przechodzić przez tę ostateczną ziemską bramę, by znaleźć się już po stronie życia, które nigdy się nie skończy.

W tej chwili przed naszymi oczyma trwa biskup Gerard w 82. roku swojego życia. Był synem naszej ziemi. Urodził się w Dziergowicach, na terenie obecnej diecezji gliwickiej. Wykształcony w raciborskim liceum, przygotowanie filozoficzno-teologiczne uzyskał w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie i w Opolu, które uwieńczył przyjęciem święceń kapłańskich przez posługę biskupa opolskiego Franciszka Jopa dnia 24 czerwca 1962 r. Z chwilą przyjęcia święceń prezbiteratu ks. Gerard stał się niezmordowanym współpracownikiem Dobrego Pasterza Jezusa Chrystusa w sprawowaniu świętych posług sakramentalnych oraz w głoszeniu orędzia zbawczego. Gorliwie włączył się w to dzieło najpierw na obszarze rozległej diecezji opolskiej, a przed 29 laty stanął u boku pierwszego biskupa Kościoła Diecezjalnego ze stolicą w Gliwicach - Jana Wieczorka. Wiadomo nam, którzy byliśmy świadkami wielu przejawów aktywności duszpasterskiej, że przez całe życie, przy każdej okazji, biskup Gerard wprowadzał atmosferę zdolną ubogacać ludzkie umysły nadprzyrodzonymi prawdami. Dzielił się chętnie bogactwem swego ducha oraz intelektu na wiele sposobów. Okazją do tego było nade wszystko spotykanie osób wierzących i niewierzących, głównie podczas wizytacji kanonicznych w parafiach, udzielania sakramentu bierzmowania, w momentach szafarstwa poszczególnych stopni święceń, nadto obecności w ramach licznych jubileuszy parafii, kościołów i ich duszpasterzy. Na drogach jego pasterskiego zaangażowania nie brakowało również rocznic i jubileuszy domów zakonnych i osób życia konsekrowanego. Zawsze w takich chwilach swą moc okazywało głoszone przez biskupa Gerarda żywe i skuteczne Słowo Boże, zapadające w serca i umysły słuchających Go osób. Z tego zaangażowania był znany nie tylko w diecezjach opolskiej i gliwickiej, ale także poza ich granicami. Pracował nadto naukowo, ukończył studia z dziedziny katechetyki, uzyskał doktorat, był wykładowcą w naszym diecezjalnym Seminarium Duchownym, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wreszcie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Przez długie lata był członkiem Komisji Katechetycznej Episkopatu - dziś nazywanej Komisją Wychowania Katolickiego.

Biskup Gerard w swym długim życiu doczekał wiele pięknych rocznic i jubileuszy, kiedy otaczały Go rzesze wdzięcznych diecezjan i przypominaliśmy Jego biografię i dokonania. W ostatnich miesiącach zauważaliśmy widoczny spadek stanu zdrowia, martwiliśmy się wyczerpywaniem sił fizycznych, ale nie brakowało w Nim żywego ducha. Dziś to bogate posłannictwo zamknęła śmierć. Jednak nasze podziękowanie będzie nadal żywo przypominało o Jego obecności wśród nas na długie dalsze lata.

W tym niełatwym momencie ukazania się mocy Boga-Stwórcy, powołującego utrudzonego Biskupa Gerarda do wiecznego szczęścia, w którym „już odtąd nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani narzekania” (Ap 21,4), ogarniam mojego Drogiego Współpracownika w pasterskim posługiwaniu w diecezji gliwickiej braterskim i wdzięcznym poczuciem jedności w poddaniu się woli Bożej w dążeniu do wyznaczonego nam celu. Całą wspólnotę diecezjalną gorąco proszę o modlitwę za naszego Zmarłego Biskupa Gerarda.

O uroczystościach pogrzebowych będzie wydane odrębne ogłoszenie.


Gliwice, 15 marca 2021 roku

Wasz biskup

† Jan Kopiec


Program Uroczystości pogrzebowych śp. Biskupa Gerarda Kusza


Dekret Penitencjarii Apostolskiej na Rok Świętego Józefa


PENITENCJARIA APOSTOLSKA

DEKRET NA ROK ŚW. JÓZEFA


Prot. n. 866/20/I

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty.

Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak w skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii Św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.

1. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.

2. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy”[1], czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości”[2]. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

3. W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.

4. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”[3]. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

5. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”[4]. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich”[5]. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”[6].

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.

Mauro Kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel

Regens


Info dla pielgrzymów luty 2021


Szanowni Państwo,

W związku z wieloma zapytaniami o dalsze plany pielgrzymkowe pragnę poinformować, że Biuro Podróży Tortuga wciąż działa i tak jak Państwo czekamy niecierpliwie na kolejne wspólne imprezy. Poniżej kilka informacji nt. nowych terminów oraz zmian w programie.


1. WŁOCHY

Początkowo planowaliśmy zrealizować tą pielgrzymkę w terminie 30.05 - 12.06.2021 natomiast w tym momencie ten termin wydaje się być nierealny do zrealizowania. Po konsultacjach z ks. Antonim zdecydowaliśmy się przenieść termin pielgrzymki na wrzesień br. Planowany termin to 5 - 19.09.2021. Chciałbym również poinformować, iż częściowo zmianie ulegnie program pielgrzymki. Planujemy dodać jeden dzień na poznanie słynnego Cinque  Terre oraz zmodyfikować noclegi tak aby większość z nich była położona nad morzem z możliwością relaksu. 


2. FRANCJA

W przypadku tej pielgrzymki pozostawiamy termin lipcowy. Aktualne daty to 4 - 15.07.2021. Planujemy również zmianę programu i dodanie jednego noclegu więcej w Paryżu. Cena wzrośnie o 100 PLN. 


3. USA

Jest to niewątpliwie największe wyzwanie dlatego też nie chcemy podejmować pochopnych decyzji. Do momentu kiedy nie będziemy mieli pewności nt. nowych regulacji dotyczących podróży międzykontynentalnych planujemy poczekać z finalną decyzją. W tym momencie nasza wstępna rezerwacja lotnicza obejmuje termin 6 - 23.08.2021 natomiast bierzemy pod uwagę, że będziemy mogli polecieć dopiero wiosną 2022 roku...


Tak jak pisaliśmy w poprzedniej wiadomości do Państwa dajemy gwarancję, że pieniądze są bezpieczne i w razie rezygnacji można zgłosić się do Biura po zwrot wpłaconych środków. Nie będziemy również pobierali od Państwa kolejnych wpłat do momentu kiedy będziemy mieli pewność, że pielgrzymki będą możliwe do zrealizowania. Nie będziemy również organizować spotkania w najbliższym czasie ze względu na rządowe obostrzenia oraz Państwa bezpieczeństwo. W razie jakichkolwiek pytań proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny +48668650494 lub mailowy michal@tortuga.pl


Pozdrawiam serdecznie

Michał

Szczęść Boże i do zobaczenia na pielgrzymim szlaku!

Ks. Antoni.Propozycje rekolekcji oraz wykładów katolickiego Credo w radiu i telewizji w czasie Wielkiego Postu


INFORMACJE

Redakcji Audycji Katolickich TVP

dotyczące Rekolekcji wielkopostnych w TVP3


Redakcja Audycji Katolickich wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wiernych, przygotowuje cykl spotkań rekolekcyjnych wielkopostnych dla trzech grup: dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Rekolekcje emitowane będą w TVP3 w następujących terminach i porach.


Rekolekcje dla dzieci 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 9:30, TVP3

W czasie pandemii, kiedy dzieci mają utrudniony kontakt nie tylko z rówieśnikami, ale również mają trudności z uczestniczeniem w życiu Kościoła, szczególnie ważne dla najmłodszych jest spotkanie z Panem Bogiem w telewizyjnych rekolekcjach wielkopostnych. Rekolekcje dla dzieci poprowadzi ks. Adam Węgrzyn SDB. Konwencja nauk rekolekcyjnych dla najmłodszych zostanie utrzymana w stylistyce programu „Ziarno”. Pojawi się w nich także Ciocia Ewelina i s. Maria Trukan FMA, która przy pomocy doświadczeń naukowych zachęci dzieci do szukania i rozpoznawania Pana Boga w świecie.


Rekolekcje dla młodzieży 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 12:30, TVP3

Trudne sprawy dorastania, brak kontaktu z przyjaciółmi, często samotność i brak wsparcia – to tematy, które stały się szczególnie ważne dla młodzieży w okresie pandemii. Młody człowiek często nie wie, gdzie szukać wsparcia. Dlatego Redakcja katolicka przygotowuje rekolekcje właśnie dla młodzieży. Cykl trzech spotkań wielkopostnych, opartych na czytaniach z Pisma Świętego, poprowadzi o. Lech Dorobczyński OFM wraz z twórcami programu młodzieżowego „Studio Raban” – Pauliną Worożbit oraz Michałem „Paxem” Bukowskim.


Rekolekcje dla dorosłych 26-28 marca (piątek-niedziela), godz. 20:30, TVP3

Rekolekcje wielkopostne to szczególny czas, który pozwala lepiej i głębiej przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. To właśnie podczas rekolekcji zgłębiamy mękę Chrystusa i uświadamiamy sobie prawdy, o których na co dzień często zapominamy, żyjąc w zamknięciu i codziennych trudnościach. Dzisiejszy świat staje się coraz bardziej obojętny i nieczuły na biedę, samotność i krzywdę innych. Człowiek zatroskany, człowiek znękany, samotny, często odpowiedź na dręczące go pytania, otrzymuje właśnie podczas rekolekcji. Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa dają nadzieję współczesnemu człowiekowi. Wychodząc naprzeciw wielkiemu zapotrzebowaniu na Słowo Boże, Redakcja katolicka przygotowuje cykl trzech spotkań rekolekcyjnych, które poprowadzi ks. Wojciech Węgrzyniak.

Każda seria rekolekcji (dzieci, dorośli, młodzież) odbędzie się w cyklu 3 odcinków, każdy o czasie 23 minut.

Rekolekcje będą również dostępne na VOD (w odpowiednim czasie prześlemy link) oraz w mediach społecznościowych:

Dla dorosłych – https://www.facebook.com/ziemianiebotvp/

Dla dzieci – https://www.facebook.com/ziarnotvp/

Dla młodzieży – https://www.facebook.com/StudioRabanTVP/


Ks. Maciej Makuła SDB

Kierownik Redakcji Audycji Katolickich TVP


Wielki Post z Wydziałem Teologicznym UO i Radiem Doxa

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego wraz z Radiem DOXA zapraszają do włączenia się w wielkopostną inicjatywę "Akademia Wiary" (#AkademiaWiary #OpolskieForumTeologii), której tematem przewodnim będzie CREDO.

Przez cały Wielki Post, w każdy piątek, w mediach społecznościowych Wydziału Teologicznego zamieszczany będzie kolejny wykład dotyczący poszczególnych artykułów Wyznania Wiary. Prelegentami będą kolejno: ks. prof. Stanisław Rabiej, ks. prof. Zygfryd Glaeser, ks. prof. Piotr Jaskóła, ks. prof. Rajmund Porada, ks. prof. Dariusz Klejnowski-Różycki, bp prof. Andrzej Czaja i ks. prof. Krystian Kałuża. Tego samego dnia, o godz. 15.00 kolejni prelegenci będą gośćmi audycji "Szczerze o Kościele" w Radio Doxa (dostępnej również w internecie). Całość poprzedzi wprowadzenie ks. prof. Mateusza R. Potocznego, które dostępne będzie w Środę Popielcową zarówno na wydziałowym kanale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCjYOVYHLWnEAjovJYw_LQDw/featured), jak i o godz. 15.00 w Radio Doxa.

Z kolei po Wielkanocy (12 kwietnia 2021 r. o godz. 20.00) na antenie Radia Doxa odbędzie się panel dyskusyjny LIVE z udziałem prelegentów. Zachęcamy Czcigodnych duszpasterzy do propagowania tej formy pogłębiania wiary oraz do włączania się w dyskusję, zarówno poprzez głoszenie tematycznych katechez w parafiach, zamieszczanie komentarzy pod kolejnymi wykładami jak również poprzez włączenie się dyskusję podsumowująca "Akademię Wiary".


Z wyrazami należnego szacunku

ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO

Dziekan Wydziału Teologicznego

Uniwersytetu Opolskiego


Komunikat ks. Biskupa Jana Kopca w sprawie Caritas Diecezji Gliwickiej.


Drodzy Diecezjanie!


Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% swojego podatku - zamiast do budżetu państwa - na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego.

Instytucją posiadającą status organizacji pożytku publicznego jest Caritas Diecezji Gliwickiej. Śpieszy ona z pomocą ludziom ubogim, chorym i potrzebującym poprzez struktury oraz placówki obejmujące całą diecezję.

Prowadzi stacje opieki i gabinety rehabilitacyjne, ośrodki dla osób niepełnosprawnych, świetlice dla dzieci, młodzieży oraz osób w jesieni życia, kuchnie dla ubogich, jadłodajnie, dom pomocy społecznej. Caritas diecezjalna prowadzi również wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego.

Drodzy Bracia i Siostry, zwracam się do Was z gorącą prośbą o przekazanie 1% należnego podatku na realizowane przez Caritas naszej diecezji dzieła miłosierdzia i pomocy wobec najuboższych.


+ Jan Kopiec

Biskup Gliwicki

_____________________________________________


Numer KRS Caritas Diecezji Gliwickiej to 0000247809. Na stronie: www.caritas-gliwice.pl znajduje się program do rozliczania PIT za rok 2020Modlitwy pomagające wiernym w przyjęciu duchowej komunii św.

Modlitwy, które odmawia Papież Franciszek podczas transmisji Mszy Świętej, pomagające wiernym w przyjęciu Komunii Duchowej:

I Modlitwa podczas Komunii Duchowej

O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Kocham cię ponad wszystko i pragnę Cię z głębi duszy. Ponieważ nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mojego serca. Skoro tylko przyjdziesz, przyjmę Cię i cały zjednoczę się z Tobą. Nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen.

II Modlitwa podczas Komunii Duchowej

Do Twych stóp, o mój Jezu, upadam i ofiaruję Ci żal mojego skruszonego serca, które się uniża w swojej nicości przed Twoją świętą obecnością. Uwielbiam Cię w Sakramencie Twej miłości, w niewysłowionej Eucharystii. Pragnę Cię przyjąć w tym ubogim mieszkaniu, które ofiaruje Ci moje serce. Oczekując na szczęście płynące z Komunii sakramentalnej, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym ja mógł przyjść do Ciebie. Niech Twa miłość rozpali całe moje istnienie za życia i po śmierci. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham cię. Niech tak się stanie. AmenMODLITWA O POKÓJ

(na motywach Listu do Efezjan)Panie Jezu Chryste,

Ty, który jesteś naszym pokojem,

Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,

Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,

Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!

Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!

Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska;

Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.

Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.

Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.

Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!


Modlimy się za wszystkich!

O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;

Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.

Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.

Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”;

Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.

Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź.

Amen.


KONTO PARAFII STEBLÓW


BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

53 2030 0045 1110 0000 0067 6890


„Prawda i Krzyż”

Właśnie ukazał się kolejny numer naszej gazetki parafialnej „Prawda i Krzyż”. Gorąco zapraszamy do lektury. Kliknij i zobacz więcej...

Najnowsze wydarzenia w naszej parafii

03.04.2021 Rekolekcje Wielkopostne 2021

Od 7 do 10 marca przeżywaliśmy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które prowadził redemptorysta z Gliwic o. Mariusz Więckiewicz.


kliknij i zobacz inne wydarzenia

01.02.2021 Uroczystość Trzech Króli

W uroczystość Objawienia Pańskiego odbył się wokół naszego kościoła "Mini Orszak Trzech Króli" Ta ograniczona forma orszaku podyktowana była ograniczeniami związanymi z pandemią. Mimo ograniczeń, jak co roku, Trzej Królowie złożyli nienarodzonemu złoto, kadzidło i mirrę.


kliknij i zobacz inne wydarzenia

04.01.2021 Święty Mikołaj się zbliża, dzieci się radują

W poniedziałek 7 grudnia po zakończonych roratach do naszej parafii dotarł niezwykle zapracowany św. Mikołaj. Święty biskup po pozdrowieniu dzieci przekazał im drobne upominki, które mają przypominać, że mamy być dla innych dobrymi serdecznymi i pomocnymi. W rozdawaniu upominków wsparły św. Mikołaja dwa aniołki.


kliknij i zobacz inne wydarzenia

04.01.2021 Montaż Bożonarodzeniowej stajenkikliknij i zobacz inne wydarzenia

04.01.2021 Roraty i Boże Narodzenie 2020

Tegoroczne Roraty i Boże Narodzenie nie były przeżywane tak jak to zazwyczaj bywało. Konieczność dostosowania się do ograniczeń sanitarnych ograniczyła znacząco liczbę osób uczestniczących w uroczystościach w kościele.


kliknij i zobacz inne wydarzenia