Witamy na stronie Parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża - Edyty Stein w Lublińcu

Transmisje Mszy Św. w naszej parafii


Transmisje Mszy Świętych są zamieszczane na profilu facebookowym naszej parafii znajdującym się pod tym linkiem.

najbliższe transmisje:

niedziela 22.11 o godzinie 10:00

msza szkolna piątek 27.11 o godzinie 18:00


Modlitwy pomagające wiernym w przyjęciu duchowej komunii św.

Modlitwy, które odmawia Papież Franciszek podczas transmisji Mszy Świętej, pomagające wiernym w przyjęciu Komunii Duchowej:

I Modlitwa podczas Komunii Duchowej

O mój Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Kocham cię ponad wszystko i pragnę Cię z głębi duszy. Ponieważ nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mojego serca. Skoro tylko przyjdziesz, przyjmę Cię i cały zjednoczę się z Tobą. Nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen.

II Modlitwa podczas Komunii Duchowej

Do Twych stóp, o mój Jezu, upadam i ofiaruję Ci żal mojego skruszonego serca, które się uniża w swojej nicości przed Twoją świętą obecnością. Uwielbiam Cię w Sakramencie Twej miłości, w niewysłowionej Eucharystii. Pragnę Cię przyjąć w tym ubogim mieszkaniu, które ofiaruje Ci moje serce. Oczekując na szczęście płynące z Komunii sakramentalnej, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, abym ja mógł przyjść do Ciebie. Niech Twa miłość rozpali całe moje istnienie za życia i po śmierci. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, kocham cię. Niech tak się stanie. AmenOgłoszenia Parafialne

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 22.11 – 29.11 2020Wprowadzenie do liturgii: „Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”. W drugim człowieku, bez względu kim i jaki on jest mamy widzieć samego Chrystusa. Niech wspólna modlitwa, wysłuchane Słowo Boże oraz przyjęta Komunia św. pomogą nam o tym nieustannie pamiętać i realizować to w życiu.


Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii

 1. Na parafialnym profilu facebooka transmitowana będzie Msza św. niedzielna o godz. 10.00 i szkolna w piątek o 18.00. Zachęcam parafian do uczestniczenia w tych transmisjach, a zwłaszcza dzieci i młodzież, która przygotowują się do przyjęcia sakramentów Bierzmowania i Eucharystii.

 2. Przypominamy, że w czasie pobytu w kościele należy mieć zasłonięte usta i nos, oraz by osoby przyjmujące komunię św. do ust przystępowały do sakramentu ołtarz na samym końcu. W naszym kościele zgodnie z zasadami panującymi od 7 listopada może przebywać maksymalnie 40 osób wliczając w to osoby przebywające na chórze. Bardzo proszę o umożliwienie uczestnictwa we Mszy św. w kościele przedstawicielom tych rodzin, w intencji których sprawowana jest Najświętsza Ofiara. Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami Biskupa Gliwickiego na terenie naszej diecezji obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy świętej. Wszelkie zmiany w posłudze duszpasterskiej w naszej parafii będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej parafii.

 3. By umożliwić większej liczbie parafian uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii do odwołania będą odprawiane dodatkowe Msze św. W sobotę o 16.00 i w niedzielę o 15.00.

 4. Dzisiaj po każdej Mszy św. nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla. Za publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodziny ludzkiej Jezusowi Chrystusowi Królowi można zyskać odpust zupełny.

 5. W najnowszym numerze Gościa Niedzielnego wiele artykułów komentujących aktualne wydarzenia w Kościele w Polsce i na świecie a także wspomnienie o śp. Dariuszu Przyłasie. W Małym Gościu Niedzielnym artykuły oraz płyta przygotowująca do tegorocznych rorat. Można także nabyć kalendarze na przyszły rok. Dochód z jego sprzedaży zostanie przeznaczony na ośrodek w Rusinowicach. W zakrystii można nabyć świece Caritas jako „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” w cenie 6 i 13 zł.

 6. Zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej odpusty za zmarłych w tym roku można zyskiwać przez cały listopad. Zachęcam zatem, by podejmować te wysiłki duchowe, i w ten sposób naszym bliskim zmarłym otwierać bramy nieba.

 7. We wtorek po Mszy św. Nowenna do MBNP

 8. W czwartek o 17.30 Godzina Święta. W tym czasie okazja do Adoracji Najświętszego Sakramentu i skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

 9. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy nowy rok kościelny. Przed końcowym błogosławieństwem zostaną poświęcone wieńce oraz świece adwentowe. Zachęcam do przyniesienia ich do kościoła a osoby uczestniczące w Mszach św. przez pośrednictwo internetu o przygotowanie ich w swoich domach. W aktualnej sytuacji wspólna rodzinna modlitwa przy wieńcu lub świecy adwentowej może pomóc dobrze przeżyć czas adwentu.

 10. Kancelaria parafialna będzie czynna we wtorki i środy po Mszach św. Sprawy kancelaryjne można załatwiać także telefonicznie lub mejlowo (34 356 21 65 lub stb_lubliniec@kuria.gliwice.pl). Intencje na nowy rok będę przyjmował także telefonicznie we wtorek, środę i czwartek od 15.00 do 17.00. Osoby, które chcą zamówić intencje mszalne w kancelarii proszone są o przyniesienie ich zapisanych na kartce. W czasie wizyty w kancelarii zostanie ustalona data i godzina Mszy św. natomiast ich treść zostanie wpisana później do księgi intencji. Ten sposób przyjmowania intencji mszalnym skróci czas oczekiwania w kancelarii. Proszę także o wpisanie na tej kartce z intencjami numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu w przypadku jakiś zmian, które mogą nastąpić np. z powodu pandemii.

 11. Bóg zapłać za wszelkie przejawy troski o naszą wspólnotę parafialną. Zarówno o ten wymiar duchowy jak i materialny.


Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.

Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

ks. Rafał Grunert


MODLITWA O POKÓJ

(na motywach Listu do Efezjan)Panie Jezu Chryste,

Ty, który jesteś naszym pokojem,

Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,

Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,

Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!

Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!

Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska;

Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.

Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.

Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.

Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!


Modlimy się za wszystkich!

O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;

Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.

Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.

Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”;

Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.

Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź.

Amen.


DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ

O uzyskaniu odpustu zupełnego


W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19,

odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad,

przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

Mauro Kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

Ks. prał. Krzysztof Nykiel

Regens

KONTO PARAFII STEBLÓW


BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

53 2030 0045 1110 0000 0067 6890


„Prawda i Krzyż”

Właśnie ukazał się kolejny numer naszej gazetki parafialnej „Prawda i Krzyż”. Gorąco zapraszamy do lektury. Kliknij i zobacz więcej...

Najnowsze wydarzenia w naszej parafii

2020.11.05 Uroczystość I komunii świętej

4.10.2020 Odbyła się długo oczekiwana w naszej parafii Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. W tym dniu 26 dzieci przyjęło po raz pierwszy do swego serca Pana Jezusa. Do serca oczyszczonego dzień wcześniej w sakramencie pokuty i pojednania z grzechów i słabości. Uroczystość rozpoczęła się wspólną modlitwą na placu kościelnym przy figurze św. Michała Archanioła. Po modlitwie rodzice udzielili swoim dzieciom błogosławieństwa a następnie procesyjnie udali się do kościoła. W czasie mszy św. dzieci i ich rodzice włączyli się w liturgię słowa, procesję z darami ofiarnymi itd. Kazanie poprowadził ks. prałat Antonii Zając przypominając tegorocznego przewodnika dzieci w drodze do Jezusa Eucharystycznego, którym był św. Michał Archanioł.


kliknij i zobacz inne wydarzenia

29.09.2020 Wprowadzenie do parafii ks. proboszcza Rafała Grunerta

W ciągu miesiąca od przybycia na parafię, nowy proboszcz zgodnie z przepisami prawa kościelnego ma zostać kanonicznie wprowadzony na ten urząd. W większości przypadków na urząd proboszcza wprowadza ksiądz dziekan. 23.09.2020 r. w naszej parafii dokonał wprowadzenia nowego proboszcza osobiście Biskup Gliwicki Jan Kopiec.

Nowy proboszcz został przez księdza biskupa przedstawiony parafii oraz został mu wręczony klucz do tabernakulum. Następnie pasterz diecezji został przywitany przez przedstawicieli parafii. Przywitany także został nowy proboszcz – ks. Rafał Grunert. Kulminacyjnym momentem tej ceremonii było złożenie przez nowego proboszcza wyznania wiary oraz przysięgi wierności nauczaniu Kościoła. We Mszy św. poza parafianami uczestniczyli księża z dekanatu, księża z rocznika święceń 2004 z diecezji gliwickiej i opolskiej oraz inni zaprzyjaźnieni z nowym proboszczem. Obecni byli także nasi parafianie ks. Grzegorz Kozakiewicz oraz o. Krzysztof Koślik OMI. Po komunii św. do zgromadzonych przemówił nowy ksiądz proboszcz a następnie ks. prałat Antoni Zając.


kliknij i zobacz inne wydarzenia

29.09.2020 Podziękowania za 30 lat posługi kapłańskiej księdza prałata Antoniego Zająca

W niedzielę 30. sierpnia na uroczystej Mszy św. o godz. 11:30 parafianie i wszyscy zgromadzeni w kościele włączyli się w dziękczynienie Panu Bogu za 30 lat posługi duszpasterskiej w Steblowie księdza Prałata Antoniego Zająca. Bardzo liczna Liturgiczna Służba Ołtarza oraz zespoły śpiewacze: nasz chór parafialny, schola Nutka-E, Gospelsi i całe zgromadzenie liturgiczne wyśpiewało dziękczynne TE DEUM za wszelkie wysiłki duszpasterskie i serce, które ksiądz Antoni zostawił w Steblowie.


kliknij i zobacz inne wydarzenia

29.09.2020 Odpust parafialny

Odpust parafialny pod przewodnictwem Biskupa Gliwickiego Jana Kopca zgromadził parafian oraz kolegów rocznikowych księdza proboszcza – świętujących w tym roku 45 lat życia w kapłaństwa. Obecni byli także księża z dekanatu oraz przyszły proboszcz parafii.

Dla przedwcześnie zmarłego księdza Henryka Morawca była to ostatnia wizyta w steblowskiej parafii.


kliknij i zobacz inne wydarzenia

29.09.2020 Podziękowania za gorliwą służbę.

28 sierpnia grupa najbardziej aktywnych w czasie pandemii ministrantów otrzymała z rąk księdza proboszcza pamiątkowe dyplomy.


kliknij i zobacz inne wydarzenia

29.09.2020 Msza katyńska

W pierwszą niedzielę września o godz. 11.30 Msza św. była sprawowana w int. policjantów i wojskowych ze Steblowa, Lublińca i powiatu – ofiar Katynia, Ostaszkowa, Kozielska i Starobielska. Mszę św. koncelebrował także ks. infułat Konrad Kołodziej – emerytowany proboszcz parafii katedralnej w Gliwicach. Obecny był także poczet sztandarowy rodzin katyńskich.


kliknij i zobacz inne wydarzenia

30.08.2020 30 lat posługi kapłańskiej ks. Antoniego na Steblowie.


kliknij i zobacz inne wydarzenia