Kancelaria parafialna

Adres

Rzymsko-katolicka parafia pod wezwaniem św. Teresy Benedykty od Krzyża /Edyty Stein/ ul. Żeromskiego 2, 42-700 Lubliniec

konto bankowe: BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa 53 2030 0045 1110 0000 0067 6890

telefon: +48 34 356 21 65

proboszcz: ks. Antoni Zając, telefon: +48 602-555-652

Godziny urzędowania

Kancelaria czynna codziennie po Mszy św. - za wyjątkiem niedziel i świąt.

W sprawach małżeńskich oraz wymagających więcej czasu - po wcześniejszym uzgodnieniu.

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów św. i katolickiego pogrzebu

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka (odpis);
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców;
 • dane o rodzicach chrzestnych;
 • zaświadczenie z parafii zam. rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Bierzmowanie

 • metryka chrztu;
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej;
 • zaświadczenie o przygotowaniu do bierzmowania w parafii.

I komunia święta

  • metryka chrztu.

Małżeństwo

 • aktualne metryki chrztu, tj. z datą do trzech miesięcy wstecz;
 • dowody osobiste;
 • ostatnie świadectwo katechizacji;
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (nauki przedślubne);
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu;
 • zaświadczenie od kapelana szpitalnego o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku.