Kancelaria parafialna

Adres

Rzymsko-katolicka parafia pod wezwaniem św. Teresy Benedykty od Krzyża /Edyty Stein/ ul. Żeromskiego 2, 42-700 Lubliniec

konto bankowe: BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa 53 2030 0045 1110 0000 0067 6890

telefon: +48 34 356 21 65

proboszcz: ks.Rafał Grunert, telefon:

Godziny urzędowania

Kancelaria czynna we wtorek i środę po Mszy Świętej - za wyjątkiem uroczystości.

W sprawach małżeńskich oraz wymagających więcej czasu - po wcześniejszym uzgodnieniu.

Zmiany w godzinach urzędowania kancelarii podane są zawsze w ogłoszeniach parafialnych, które można znaleźć tutaj

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów św. i katolickiego pogrzebu

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka (odpis);

 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców;

 • dane o rodzicach chrzestnych;

 • zaświadczenie z parafii zam. rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Bierzmowanie

 • metryka chrztu;

 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej;

 • zaświadczenie o przygotowaniu do bierzmowania w parafii.

I komunia święta

  • metryka chrztu.

Małżeństwo

 • aktualne metryki chrztu, tj. z datą do trzech miesięcy wstecz;

 • dowody osobiste;

 • ostatnie świadectwo katechizacji;

 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (nauki przedślubne);

 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu;

 • zaświadczenie od kapelana szpitalnego o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku.