Memento

+ Mrugała Jadwiga 20.12.1989. + Wodarczyk Piotr 29.12.1991. + Jarolewska Leonarda 2.12.1992. + Gołek Ilona 27.12.1992. + Cichoń Ryszard 27.12.1992. + Kokot Franciszek 7.12.1993. + Koryciński Stanisław 29.12.1993. + Deja Antoni 23.12.1994. + Skolik Jan 28.12.1995. + Huć Herbert 2.12.1997. + Drab Tadeusz 16.12.1997. + Matusek Henryk 18.12.1997. + Gros Grzegorz 26.12.1997. + Markowski Paweł 26.12.1997. + Nocoń Paweł 18.12.1999. + Płonka Otylia 7.12.2000. + Szymula Stanisław 16.12.2000. +Henel Jan 10.12.2001. + Ploska Antoni 4.12.2002. + Paciepnik Roman 19.12.2003. + Tomanek Ger- truda 18.12.2004. + Gała Józef 31.12.2004. + Bolinger Salomea 8.12.2007. + Zowada Maria 19.12.2007. + Parkitny Walenty 20.12.2007. + Szymula Natalia 31.12.2008. + Jonisek Henryk 7.12.2009. + Telma Elżbieta 11.12.2009. + Sasiela Bogdan 13.12.2009. + Słodczyk Henryk 26.12.2010. + Kukowka Hildegarda 6.12.2011. + Piec Andrzej 22.12.2011. + Szajkowska Jadwiga 11.12.2012. + Witek Bronisława 12.12.2013.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie a światłość wiekuista, niechaj im świeci.