Życie parafii

Wspólnoty i zespoły

Ministranci i lektorzy

[spotkania - piątki po Mszy Szkolnej i niektóre soboty]

Nasi ministranci w sile 40 prezentują się wspaniale posługując przy Stole Pańskim.

Wszystkich chętnych do wstąpienia w te zacne grono serdecznie zapraszamy i zachęcamy, bo naprawdę warto.

Młodzieżowy Zespół Parafialny Nutka-E

[spotkania w soboty o godzinie 10:00]

Na początku 2013 roku dzięki przychylności i aprobacie Księdza Proboszcza Antoniego Zająca zawiązała się wokalna grupa dziecięco – młodzieżowa. Miłym faktem było duże zainteresowanie i chęć śpiewania zarówno tych młodszych dzieci, jak również młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Skąd myśl stworzenia zespołu?

Na brak zajęć nie narzekam. Jednak możliwość połączenia muzyki, wiary i zapału była spontaniczną inspiracją tego pomysłu. Dziś – po kilku miesiącach nasz zespół liczy 30 osób. Niedawno też doczekaliśmy się oficjalnej nazwy "nuTka – E". Grupa spotyka się na cotygodniowych próbach, których owoce prezentujemy w trakcie uroczystości Roku Liturgicznego. Robocze spotkania są urozmaicane od czasu do czasu oglądaniem filmów oraz wspólną zabawą z poczęstunkiem. W czasie wakacji z pomocą Księdza Proboszcza oraz Rodziców zorganizowaliśmy spotkanie przy ognisku. Panująca w grupie atmosfera, zaangażowanie dzieci, zaufanie rodziców oraz wsparcie ze strony Księdza Proboszcza daje chęć i siłę do dalszego działania. Grupa jest otwarta na nowych młodych działaczy! Dlatego też wszystkich nowych zainteresowanych współtworzeniem tego Bożego dzieła zachęcam i zapraszam do zasilenia szeregów "nuTki – E" :)

Karol

Grupa Modlitwy Ojca Pio

Nasza Grupa powstała w listopadzie 2013 roku. Jej powstanie zainspirował ks.proboszcz Antoni Zając, który jest jej opiekunem duchowym. Grupa łączy wszystkich, którzy pragną, aby postać św. Ojca Pio była lepiej poznana, a jego wezwanie do modlitwy zostało podjęte przez wiele osób.

Grupa spotyka się raz w miesiącu w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17:30 przychodzimy na Adorację Najświętszego Sakramentu, aby przygotować się do udziału we wspólnej Eucharystii, która rozpoczyna się o godz. 18.00. Po Mszy spotykamy się w salce. Podczas spotkania modlimy się, uczestniczymy w konferencji i tworzymy wspólnotę.

Realizujemy przede wszystkim słowa Św. Ojca Pio: „Módlcie się ze swymi najbliższymi każdego wieczoru. Spotykajcie się w kościele na Mszy Św. Rozważajcie Pismo Św. i żyjcie nim. Przystępujcie do Komunii św. i adorujcie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.” Dlatego w czasie modlitewnych spotkań podejmujemy modlitwę różańcową w intencjach przedstawianych Bogu za przyczyną św. Ojca Pio, uczestniczymy w Eucharystii, wsłuchujemy się w słowa homilii, z wiarą przyjmujemy błogosławieństwo Najświętszym. Sakramentem a na zakończenie spotkania zawierzamy się Św. Patronowi .

Przywilejem członków Grupy jest to, że stają się duchowymi synami i córkami OJCA PIO i pozostają objęci Jego opieką z nieba. Obiecał to Ojciec Pio, gdy mówił: „Przyjmuję cię chętnie za mego syna duchowego, ale pod warunkiem, że będziesz zawsze szlachetnie postępował i dawał dobry przykład życia chrześcijańskiego.”

Rada Parafialna

[spotkania robocze co dwa miesiące wg ogłoszenia]

Działalność Duszpasterskiej Rady Parafialnej

Działająca dziś, a licząca 25 członków D.R.P. ma swoje korzenie jeszcze w okresie budowy kościoła. Notatka w kronice parafialnej datowana na dzień 6.09.1990 r. mówi o tym , że podczas zebrania budowniczych świątyni , z inicjatywy ks. Prob. A. Zająca wyłoniona została poprzez wybory Rada Budowy Kościoła. W jej skład weszli: Antoni Kukowka, Henryk Nowak, Jan Burzyk, Franciszek Ligendza, Franciszek Szymski, Henryk Kurek i Henryk Słodczyk. Celem działania tego nowozawiązanego organu była pomoc ks. proboszczowi w organizowaniu pracy i podejmowaniu decyzji związanych z dalszą budową, oraz wystrojem wnętrza nowej świątyni. Radni służyli nie tylko radą ale i pracą, a szczególnie potrzebni okazali się w bezpośrednim przygotowaniu do Uroczystości Konsekracji, kiedy trzeba było skupić wysiłki zarówno na pracach wykończeniowych jak i na bezpośredniej organizacji Uroczystości.

Na tym jednak ich działalność nie zakończyła się, ale właściwie rozpoczęła, ponieważ po zakończeniu budowy organ ten przekształcił się z Rady Budowy w Duszpasterska Radę Parafialną, wybraną zgodnie z przepisami przez parafian w wolnych wyborach. Wybory te po raz pierwszy odbyły się w lutym 1993 r., a ich wynikiem było wyłonienie 20 członków nowej Rady. Najwięcej głosów otrzymali wtedy: Grześkowiak Renata, Duda Gerard, Haładyn Maria, Kukowka Antoni, Burzyk Jan, Honisz Gerard, Wieczorek Paweł, Szymski Franciszek, Mandla Alojzy, Musioł Andrzej. Ponadto w skład Rady weszły, zgadzając się na nominację, następujące osoby: Bugdoł Lidia, Prandzioch Franciszek, Grzemba Jan, Habatuła Marian, Greupner Gerard, Kampa Hildegarda, Piskorska Magdalena, Czekała Łucja, Słocińska Krystyna i Maroń Roman.

Wybrana Duszpasterska Rada Parafialna została uroczyście zaprzysiężona i pobłogosławiona w czasie nabożeństwa Gorzkich Żali w niedzielę dnia 14.03.1993 na kadencję 5 lat. Do pracy Rady Parafialnej została w tym czasie włączona także działalność synodalna odbywająca się we wszystkich parafiach.

Kolejnymi zadaniami po zakończeniu budowy jakim trzeba było sprostać były takie decyzje jak : postanowienie o budowie cmentarza parafialnego, w styczniu.94 r., co wiązało się na wstępie z rozeznaniem zagadnienia i zebrania opinii wśród parafian. Dalej, w listopadzie 94 r. Rada powołała do istnienia zespół redakcyjny gazetki Prawda i Krzyż. Kolejne decyzje o zakupie dzwonów i budowie dzwonnicy zapadły na posiedzeniach Rady odpowiednio w listopadzie 97 r. i maju 98 r. W lutym 1998r. upłynął 5-letni termin I kadencji DRP, a w związku z tym rozpisano wybory do II kadencji. Tym razem po podliczeniu głosów w skład Rady weszli wszyscy dotychczasowi członkowie, a ponadto dołączyli jeszcze : Bagiński Zygmunt, Monkos Leon, Monkos Grzegorz, Melnarowicz Ludwik i Włodarczk Jan. Teraz Rada liczyła już 25-ciu członków i została zaprzysiężona w niedzielą 25 lutego na nabożeństwie Gorzkich Żali. W II kadencji jedną z najważniejszych decyzji Rady, była ta o podjęciu budowy kaplicy przedpogrzebowej – w lutym 99 r.

Rada służąc ks. proboszczowi pomocą, zawsze bierze udział w decyzjach o każdym większym i mniejszym remoncie, czy też inwestycji planowanych na terenie parafii. Wielkim zadaniem dla Rady, tym razem już III kadencji było podjęcie tematu wymiany dachu kościoła, co podobnie jak w przypadku cmentarza ,wiązało się z wcześniejszym zapoznaniem ze sprawą parafian i rozeznaniem możliwości tej inwestycji poprzez rozprowadzenie wśród parafian deklaracji. Forma pisemnych deklaracji pozwalała oszacować nastroje i przychylność (zrozumienie dla inwestycji) bez czego nie sposób byłoby podejmować tak kosztownego przedsięwzięcia. Wybory do III kadencji odbyły się w kwietniu 2003 r. a w ich wyniku w skład Rady weszli: Bagiński Zygmunt, Bugdoł Lidia, Burzyk Jan, Burzyk Małgorzata, Grzemba Jan, Duda Gerard, Garbela Teresa, Grześkowiak Renata, Haładyn Maria, Henel Grzegorz, Honisz Gerard, Kampa Hildegarda, Kąpała Marek, Lenart Alojzy, Kukowka Antoni, Mandla Alojzy, Maroń Roman, Melnarowicz Ludwik, Monkos Leon, Monkos Grzegorz, Musioł Andrzrej, Piskorska Magdalena, Pluta Józef, Prandzioch Franciszek, Słocińska Krystyna, Surma Wieńczysław, Włodarczyk Jan.

Nie sposób tu wymienić wszystkich działań D.R.P. bo są rozliczne i można rzec, że każdy z jej członków służy parafii na swój sposób. Ważnym jednak zadaniem jest reprezentacja zarówno na uroczystościach wewnętrznych (powitania szczególnych gości, składanie życzeń z okazji jubileuszy, urodzin, czy Wielkiego Czwartku), jak i delegacje okolicznościowe poza parafią. W ciągu roku zwoływanych jest zazwyczaj pięć zebrań roboczych Rady i jedno spotkanie opłatkowe. Jeśli przypada w danym roku Wizytacja Kanoniczna, Rada spotyka się z ks. Biskupem, zaś w przypadku szczególnych potrzeb bywa, że zwołuje się dodatkowe posiedzenie, lub też niektórzy członkowie Rady spotykają się i pracują w komisjach. Nierzadko D.R.P. współpracuje z władzami samorządowymi miasta, czy to przez zapraszanie ich przedstawicieli na nasze posiedzenia, czy to poprzez kontakt indywidualny z radnymi miejskimi. Formą takich kontaktów są pisma formułowane i wysyłane przez Radę w sprawach dotyczących naszej dzielnicy. Szczególnie gdy chodzi o remonty dróg, coroczne powiadomienia w sprawie przebiegu trasy Bożego Ciała, lub też interwencje bieżące podczas miejskich inwestycji. W tym miejscu należy przyznać, że współpraca z władzami miejskimi układa się , poza niektórymi przypadkami, zazwyczaj poprawnie. Przykładem tego może być fakt, że Rada Parafialna ściśle współpracowała z gospodarzami miasta w sprawie nadania miastu Lubliniec patronatu św. Edyty Stein. Działania w tej sprawie wymagały opinii i zgody samego Watykanu, dlatego przedstawiciele władz miasta i Kościoła, w tym szczególnie naszej parafii, jako bezpośrednio zainteresowanej i jednocześnie kierowanej przez ówczesnego dziekana, a naszego proboszcza ks. Antoniego Zająca, zobowiązane były do ścisłej współpracy. Współpraca zakończona została sukcesem, czego wynikiem było, w październiku 2008 r., uroczyste nadanie miastu Lubliniec patronatu św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein.

Ponadto, z ważniejszych akcentów w tym zakresie, nadmienić można, że w kwietniu 2012 r. Rada gościła na swoim posiedzeniu burmistrza Lublińca pana Edwarda Maniurę. Tematem spotkania były oczywiście plany gospodarczo - inwestycyjne miasta i dzielnicy Steblów.

Dużym wyzwaniem dla członków Rady Parafialnej były odnotowane dwukrotnie w historii naszej parafii Prymicje. Były to w 2004 r. prymicje ks. Grzegorza Kozakiewicza i w 2011 ks. Krzysztofa Koślika OMI. W takich przypadkach szczególnie Rada we współpracy z ks. proboszczem i całą wspólnota parafialną zobowiązana jest przygotować uroczystość. Wymaga to zorganizowania wystroju zarówno świątyni, oraz trasy procesyjnej, jak również uroczystej oprawy liturgicznej, a także, co nie bagatela przeprowadzenie wśród parafian indywidualnej zbiórki pieniężnej na ten cel.

Kadencja D.R.P. trwa 5 lat, więc kolejnych wyborów (zazwyczaj w dwóch turach) dokonuje się systematycznie co 5 lat . Rada wybiera spośród siebie zarząd. I tak w pierwszej , drugiej i trzeciej kadencji Przewodniczącą została wybrana i piastowała tę funkcje Renata Grześkowiak (1993 – 2008).W drugiej i trzeciej kadencji zastępcą był Zygmunt Bagiński. Po rezygnacji p. Grześkowiak z tej funkcji, w roku 2008 po wyborach do IV kadencji, przewodnicząca została wybrana Teresa Garbela, zastępcą Andrzej Musioł, zaś przez wszystkie te lata sekretarzem pozostaje aż do chwili obecnej Maria Haładyn. D.R.P. IV kadencji liczyła 26 członków, a byli to : Brzezina Irena, Bugdoł Lidia, Burzyk Jan, Duda Gerard, Garbela Teresa, Grzemba Jan, Grześkowiak Renata, Haładyn Maria, Honisz Gerard, Kampa Hildegarda, Kąpała Marek, Kłobus Krzysztof, Koloch Barbara, Koślik Stanisław, Lenart Alojzy, Mandla Małgorzata, Maroń Roman, Monkos Grzegorz, Monkos Leon, Musioł Andrzej, Nyzik Stanisław, Piskorska Magdalena, Pluta Józef, Prandzioch Franciszek, Słocińska Krystyna, Wójcik Joanna.

Obecnie działająca Rada jest już Radą V kadencji, wyłonioną w wyniku wyborów przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i w stosownym czasie, tj. w kwietniu 2013 r. Zarząd po wyborach pozostał niezmieniony, czyli : Teresa Garbela, Andrzej Musioł i Maria Haładyn. Zaś w skład V kadencji Rady weszli : Brzezina Irena, Bugdoł Lidia, Bula Janusz, Bromer Marek, Duda Gerard, Gajda Henryk, Garbela Teresa, Goniwiecha Piotr, Haładyn Maria, Kampa Hildegarda, Kłobus Krzysztof, Koloch Barbara, Koślik Stanisław, Lenart Alojzy, Mandla Małgorzata, Markowski Piotr, Maroń Roman, Monkos Grzegorz, Monkos Leon, Musioł Andrzej, Nyzik Stanisław, Pluta Józef, Prandzioch Franciszek, Słocińska Krystyna, i Wójcik Joanna. Łącznie 25 członków.

Działalność D.R.P. zawsze jest funkcją społeczną, sprawowaną dla dobra parafii i dla pomnożenia chwały Bożej, a Radni zobowiązani są wpierać ks. proboszcza w zakresie duszpasterstwa, zarówno swoją radą, modlitwą i podejmowanymi działaniami wśród wspólnoty parafialnej i na rzecz Kościoła. Każda kadencja przynosi jakieś wyzwania, zarówno w znaczeniu podejmowanych inwestycji, jak też w wymiarze duszpasterskim, dlatego posiedzenia zwoływane są regularnie, a wsparcie dla proboszcza i posługa we wspólnocie zawsze potrzebne.

Od dnia powołania pierwszej Rady we wrześniu 1990 r. do dziś funkcje radnych piastowały łącznie 46 osó, z czego wymienić należy 8 już nieżyjących, są to: św.p. Czekała Łucja, Wieczorek Paweł, Kukowka Antoni, Melnarowicz Ludwik, Szymski Franciszek, Słodczyk Henryk , Włodarczyk Jan i Grzemba Jan.bJeśli w czasie trwania kadencji któryś z członków umiera, lub rezygnuje z mandatu, jego miejsce zastępuje się kolejną osobą. I takie zdarzenia odnotowano w historii naszej Rady. Miały one miejsce w przypadku gdy po śmierci pana Wieczorka jego miejsce zajął Józef Pluta, zaś po śmierci Antoniego Kukowki do Rady dołączył Alojzy Mandla. Jak sugeruje nazwa: ”Duszpasterska”, Rada ma służyć pomocą proboszczowi w duszpasterstwie, czyli troszczyć się o duchowy rozwój życia parafialnego, dlatego też warto zwracać się do członków Rady z wszelkimi propozycjami i uwagami w sprawach parafialnych.

Parafianom dziękujemy za okazane zaufanie, a radnym za wszelkie wysiłki i starania podejmowane dla dobra naszej parafialnej wspólnoty.

Teresa Garbela

Żywy Różaniec

[spotkania w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 15:00]

Apostolat Maryjny

[spotkania w ostatni poniedziałek miesiąca po Mszy św. Porannej]

Czciciele Miłosierdzia Bożego i Serca Jezusowego

[spotkania modlitewne]

Bractwo Czcicieli Cudownego Praskiego Dzieciątka Jezus

[spotkania modlitewne wg statutu]

Chór Parafialny

[spotkania we czwartki godz. 18:30]

Dzieci Maryi

[spotkania w piątki o godz. 16:30]

Wspólnota Młodzieżowa

[spotkania w piątki godz. 18:45]

Zespół Redakcyjny Prawdy i Krzyż

[spotkania otwarte zazwyczaj w ostatni wtorek miesiąca po Mszy św. wieczornej]

Zespół Charytatywny

[spotkania okolicznościowe]

Liturgiczna Służba Ołtarza

[spotkania okolicznościowe]

Pielgrzymki